The Briefer

ทำไมอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจึงผันผวน? | Spotlight | 10 พ.ค. 67 | AMARIN TVHD34

10 พ.ค. 67
ชวนทุกคนไปรู้จักกลไกค่าเงินกันว่าทำงานอย่างไร อะไรทำให้ค่าเงินผันผวน และหากอ่อนค่าหรือแข็งค่ามากเกินไปจะส่งผลเสียอย่างไร